شرکت بازرگانی شایان و ماهان شرایطی را برای خریداران محترم فراهم آورده تا بتوانند به صورت اقساط ۱ الی ۳۶ ماهه تاورکرین و آسانسورکارگاهی خود را تهیه نمایند.