جدول زن و خم و برش میلگرد

خم و برش میلگرد

جدول زن: دستگاه جدول زن اتوماتیک با ۳ الکتروموتور پرقدرت جهت سیستم : ویبره ، قالب و حرکت قابلیت تولید انواع جدول های خیابانی ( کانیو – رفوژ – معمولی) دارای سیستم حرکتی و چرخشی ۳۶۰ درجه بطور اتوماتیک قدرت الکتروموتور ۴ اسب بوده و حرکت دستگاه اتوماتیک است ظرفیت تولید با توجه به نوع قالب بین ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ عدد سیستم ویبره افقی جهت آسان تر کردن تنظیم برای…

ادامه‌ی مطلب