پمپ آب

پمپ آب

پمپ آب: کارکرد عمومی و مورد انتظار از هر پمپ ، انتقال آب یا هر سیال مورد نظر از چاه یا منبع مکش به محل استفاده یا منبع رانش می باشد پمپ آب در دو نوع دیزل پمپ و الکتروپمپ موجود میباشد   دیزل پمپ ها به دلیل اینکه برای تامین انرژی ، نیازی به اتصال شبکه برق ندارند در گستره وسیع تری از الکترو پمپ ها مورد استفاده قرار…

ادامه‌ی مطلب