تلفن های تماس:

۰۹۱۲۱۱۹۷۲۱۷

۰۹۱۲۸۴۴۳۸۴۵

۰۲۱-۲۲۴۶۰۰۷۶

۰۲۱-۲۲۴۶۰۰۸۶

۰۲۱-۲۶۱۰۰۹۲۴

۰۲۶-۳۶۱۰۸۳۸۹

۰۲۶-۳۶۱۰۸۳۶۰

۰۲۶-۳۶۱۰۹۲۶۴

آدرس:کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج،گرمدره،بلوار امیرآباد،نبش کوچه صلواتی ،ساختمان اداری امیر واحد ۵

 

ارسال دیدگاه