پمپ بتن دکل

پمپ بتن دکل

مپپ بتن دکل: ‎دستگاه های مخصوصی که به منظور انتقال بتن به محل مورد نظر در پروژه مورد استفاده قرار می گیرند ، پمپ بتن گفته می شود. انواع پمپ بتن دکل ۱٫پمگ بتن دکل هوایی ۲٫ پمگپ بتن دکل زمینی

ادامه‌ی مطلب